PKP6

V Uradnem listu št. 175 (objavljen 27.11.2020, v veljavi od 28.11.2020) je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) oz. 6 paket protikoronskih ukrepov.

Novi ukrepi, ki veljajo od 28.11.2020 dalje so:

 • Delno kritje fiksnih stroškov
 • Informatizacija postopka prijave dela na domu do 31.12.2020
 • Kritje stroškov prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi
 • Oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost
 • Oprostitev uvoznih dajatev in plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU
 • Ureditev pravnih podlag za izvedbo elektronskih/virtualnih skupščin
 • Vodenje splošnega upravnega postopka ob izrednem dogodku

Podaljšani ukrepi:

 • Povračilo nadomestila plače za čas čakanja – podaljšano do 31.01.2021
 • Sprememba maksimalne višine povračila nadomestila (od novembra dalje)
 • Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene, nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka, ustavitev javnega prometa, zaprtje mej)
 • Odlog plačila davkov in prispevkov
 • Odlog plačila kreditnih obveznosti
 • Spremembe pri poroštveni shemi