VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.statera.si je podjetje STATERA RAČUNOVODSTVO D.O.O. Gornji Suhor pri Metliki 34a, 8331 Suhor in ga kot zakoniti zastopnik zastopa Goran Išpanov.

UPORABA, OBSEG, NAMEN HRANJENJA IN OBDELAVE

Osebne podatke hranimo in obdelujemo da z stranko ohranimo stik, z namenom tržnega obveščanja preko elektronske pošte in pospeševanja prodaje s posebnimi ponudbami za stranke po elektronski pošti in spletni strani. Ob poslanih sporočilih imamo zabeležene prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v sporočilih. Za bolj personalizirano ponudbo podatke analiziramo, in ocenimo zainteresiranost naših strank. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatskih odločitev za stranko.

Za potrebe obveščanja po elektronski pošti hranimo naslednje podatke: naslov elektronske pošte, ime in priimek in vsi podatki so zbrani s privolitvijo in soglasjem stranke. Soglasja hranimo skupaj z vsebino in podpisanim obrazcem.

Zbrane osebne podatke uporabljata izključno oddelek računovodstva in marketinga.

IZNOS

Osebni podatki se hranijo na območju RS in se ne iznosijo v druge države.

OBDOBJE HRAMBE

Zbrani osebni podatki so hranjeni do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov. Po preklicu osebne podatke posameznika nemudoma trajno izbrišemo. Prav tako so podatki nemudoma preklicani in trajno izbrisani v primeru prenehanja delovanja našega podjetja.

KAKO VARUJEMO ZBRANE OSEBNE PODATKE

Vedno so posredovanje samo vsebine in informacije in ne posredujemo oziroma zahtevano podatkov, ki bi lahko bili na kakšen način zlorabljeni. Spletna stran www.statera.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom. Osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene in so dostopni le pogodbenim partnerjem, zadolženim za vzdrževanje spletne strani, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod enakimi pogoji podjetje STATERA RAČUNOVODSTVO D.O.O. Le v izjemnih primerih bi na uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov vaše podatke posredovali državnim in varnostnim organom.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Vsak posameznik lahko kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln izbris, prenos k drugemu ponudniku storitev, prekinitev obdelave svojih osebnih podatkov.  Zahtevo za preklic se pošlje na elektronsko pošto statera007.doo@gmail.com ali pisno na sedež podjetja. V primeru, da bi v našem podjetju vaše podatke želeli še naprej obdelovati v druge namene boste o tem obveščeni in bodo podane vse ostale potrebne informacije.

V primeru kršitve iz naslova varstva osebnih podatkov se lahko vsak posameznik obrne na pristojni nadzorni organ – Informacijskemu pooblaščencu v RS, zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Ekipa Pilcom d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR) na spletni strani www.starera.si izvajamo vso zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Za dodatna pojasnila v zvezi z tem smo vam na voljo v podjetju STATERA RAČUNOVODSTVO D.O.O. oz. nam pišite na statera007.doo@gmail.com