Povračilo nadomestila za čas čakanja

Povračilo nadomestila se je za čakanje na delo s PKP 6 podaljšalo do 31.01.2021. Ker so do sedaj vložene odredbe veljale do 31.12.2020, bo potrebo pravočasno vložiti nove.

Nadomestilo za čakanje na delo

Nadomestilo za čakanje na delo je z mesecem novembrom spremenjeno iz 80% na 100% pod pogojem, da skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih ne presega 800.00 eur za posamezno podjetje.

Rok za oddajo vlog za skrajšani delovni čas je 10.12.2020

Vlogo za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa lahko oddate le še do 10.12.2020 in so ukrepi trenutno veljavni le do 31.12.2020. Vloga se odda preko portala www.zadelodajalce.si najkasneje v 15 dneh od napotitve, pisne odredbe pa v roku 8 dni od napotitve.